Oppdragsavtale Piing

Gjeldende pr. 6. juni 2019


Generelle vilkår

Piing er en tjeneste som ingår med en sensor og app for monitorering og kontroll av eiendommer (f.eks men ikke limitert til båt, bobil, caravan eller hytte). Piing gir oppdateringer 24 ganger i døgnet, og sender notifikasjoner direkte til smartmobil app eller webside portal basert på brukerens egne sensor konfigurasjoner. For detaljer om våre tjenester se www.piing.no.

Tjenesten til Piing AS gir brukeren mulighet til å monitorere eiendommen med bruk av en multisensor.  Denne sensoren skal festes til eiendelen etter instruksjoner som er gitt med sensoren. Se brukermanual. Brukeren kan konfigurere egne notifikasjoner fra webportal fra sin egen datamaskin eller i Piing App på smarttelefon.

Ansvar

Det er brukerens eget ansvar å ta vare på sensor enheten innenfor normalt bruk. Sensoren er ikke tilberegnet vannskader, kraftig direkte støt eller brann. Brukeren er ikke tillatt å åpne eller gjøre egne modifikasjoner på sensoren.

For øvrige tekniske problem med sensoren, webside portal eller app ta kontakt med Piing AS. Piing AS er forpliktet å gjøre en vurdering av skadene og hjelpe kunden til løse de angående problem.  

Piing AS sitt ansvar omfatter kun tjenesten tilbudt i kontrakten. Denne avtalen overfører på ingen måte noe ansvar for kundens eiendom eller eiendeler til Piing AS. Piing AS er ikke ansvarlig for å reparere avvik eller skader på eiendom. Piing AS er heller ikke ansvarlig for å melde eventuelle skader til forsikringsselskap eller andre instanser.

Grunnet sikkerhet og ytelse er det brukerens ansvar å følge tritt med den nyeste programvaren for Piing appen. App vil gi informasjon om når kunden skal oppdater til den nyeste versjonen av appen i App Store eller i Google Play Store.


Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter i det kundens bestilling mottas av Piing AS.  Oppsigelse av avtalen fra Kundens side kreves at sensoren er sendt tilbake til Piing AS, Storgata 2, 3770 Kragerø. Innen 31 dager er det Piing AS sitt ansvar at avslutte brukeren fra kontrakten. Kunden har rett å bli slettet fra systemet etter kontrakten er brutt med Piing AS. Dette må gjøres via e-mail til post@piing.no. Partene har en gjensidig oppsigelsesfrist på en - 1 - måned (for mer informasjon se Personvernerklæring).

Så lenge sensoren ikke har blitt returnert til Piing AS, kommer abonnement prisen bli fakturert. Ved tap av sensoren kan kunden foreta melding til post@piing.no å betale 499 NOK som avgift kun da bryter Piing AS abonnementsfakturering og avslutter kontrakt mellom kunden.

Fra overlevering av sensoren gjør Piing AS et estimat av skade tilført på sensoren. Er sensoren fortsatt fungerende med minimale skader skal Piing AS avslutte kontrakten med ingen ytterligere kostnader. Om sensoren Ikke fungerer og/eller det er ytterligere skader tar Piing AS skade avgift på 250 NOK som tilføres til siste faktura. Brukeren får dermed informasjon på e-mail som er registrert for brukeren. Skaden vil bli dokumentert av Piing AS.

Piing AS forbeholder seg retten til med jevne mellomrom å justere standardvilkårene i denne oppdragsavtale. Endrede vilkår vil først tre i kraft etter minst en - 1 - måneds varsel til Kunden.


Nettverk

Piing AS tar til bruk Telenor sitt NB-IoT nettverk og dermed sender kun informasjon i felt avertert i Telenor sitt dekningskart. Dekningskartet finnes på www.telenor.no.


Personlig Data

Lagring, kontroll, prosessering og vedlikehold av personlig data henlagt i Personvernerklæringens dokumentet. Les mer på www.piing.no. Brukeren er nødt til å akseptere personvernerklæringen for å bruke tjenesten.

Pris og fakturering

Aktuelle priser følger produkt startpakker på vår hjemmeside eller tredjeparter. Abonnementspris kan du finne på www.piing.no.

Beløpet vil bli fakturert månedlig med 10 dagers betalingsfrist. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Ved forsinket betaling forbeholder også Piing AS seg retten til å utsette videre service til betaling er mottatt.

Prisen på tjenesten indeksreguleres årlig, med max en 2% forskyving. Piing AS forbeholder seg retten til å endre prisen på sine tjenester med en - 1 - måneds varsel.


Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort –av de alminnelige domstoler og partene vedtar Nedre Telemark tingrett som rett verneting


Ved kjøp av Piing tjenesten går kunden med på betingelsene innenfor kontrakt.

Salgsbetingelsene gjelder for brukeren av tjenesten og

Piing AS

Storgata 2

3770 Kragerø

Epost post@piing.no

Tlf   +47 22 12 00 28

Org nr 915678440   


Disse salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse på alle salg fra Piing AS, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Piing AS forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre og bindende avtale om levering skjer først ved utstedelse av ordrebekreftelse fra Piing AS. Ved begrensning av ordre i ordrebekreftelsen vil kunden ha rett til å kansellere bestillingen